Školní výlet, číslo 13, minimální příspěvek: 500 Kč, nejvyšší aktuální nabídka: 1000Kč